whatsapp sohbet yedeği icloud apple Keylogger casus programlar this web page mesaj takip programi facebook iphone Plus iphone yazılım güncelleme ilerlemiyor facebook sevgili takip fiyat listeleri çocuğum nerede telefon konumu tespit etme this web page iphone ekran izleme please click for source check this out sevgili mesaj takip continue reading whatsapp silinen mesajları yükleme yasal read article facebook uygulamasından şifre öğrenme telefon msj takip iphone yazılım güncelleme takıldı konum zaman t60 arama kaydetme
Iso 22000 PDF Yazdır E-posta
ISO 22000

Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri Standardını geliştirmiştir. Resmi adı ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri - Gıda Zincirinde Tüm Kuruluşlar İçin Şartlar, olan ISO 22000:2005 uluslararası bir standarttır ve yiyecek, içecek sunumu (catering) ve paketleme firmaları dahil "tarladan sofraya" gıda zincirindeki tüm kuruluşları kapsayan bir Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin şartlarını tanımlar.

Güvenli gıda için sürekli artan bir müşteri talebi bulunmaktadır. Bu, birçok Gıda Güvenliği Standardlarının geliştirilmesine yol açmıştır. Gıda güvenliği yönetimi için artan sayıda ulusal standartlar karışıklığa neden olmuştur. Sonuç olarak uluslararası bir uyumluluğa ihtiyaç vardır ve ISO 22000:2005 ile bu ihtiyacı karşılamayı hedeflemektedir.

Standard, gıda zinciri boyunca gıda güvenliğini temin etmek için, etkileşimli iletişim, sistem yönetimi, ön şartlı programlar ve HACCP planları vasıtasıyla gıda güvenliği tehlikelerinin kontrolü ve sürekli iyileştirme ve yönetim sisteminin güncellenmesi dahil kabul görmüş ana unsurları birleştirir.

ISO 22000:2005, gıda güvenliği konusunda yasal gerekliliklerin ötesine geçmek isteyen şirketler için gereklilikleri tanımlamak amacındadır.

Kimler için?
Ekipman, paketleme malzemesi, temizlik malzemeleri ve katkı malzemeleri üreticileri gibi ilişkili kuruluşlar da dahil "tarladan sofraya" gıda zincirindeki tüm kuruluşlar için gerçek bir uluslararası standarttır. ISO 22000:2005 ayrıca ISO 9001:2000 gibi kalite yönetim sistemleri ile kendi gıda güvenliği yönetim sistemlerini birleştirmek isteyen tüm kuruluşlar içindir.

Uyumun faydaları
Gıda güvenliği yönetim sisteminizi ISO 22000:2005'in gerekliliklerine göre belgelendirmeniz kuruluşunuza aşağıdaki faydaları sağlayacaktır;

- Global gıda temini zincirindeki tüm kuruluşlar için geçerlidir.
- Gerçek bir global uluslararası standarttır.
- Ulusal standartlara uyum konusunda olanak sağlar.
- Mevcut perakende Gıda Güvenliği Standardları şartlarının çoğunu kapsar.
- HACCP Kuralı ilkelerine uygundur.
- HACCP kavramlarının uluslararası iletişimini sağlar.
- Üçüncü taraf belgelendirmesi için çerçeve sağlayan tetkik edilebilir bir standarttır.
- Belirgin şartları olan tetkik edilebilir bir standarttır.
- Düzenleyiciler için uygundur.
- Yapı ISO 9001:2000 ve ISO 14001:2004 yönetim sistemleri maddeleri ile uyumludur.


ISO 22000:2005 Standardı aşağıdakileri içerir :

1.Kapsam
2.Atıf yapılan standartlar
3.Terimler ve tarifler
4.Kalite yönetim sistemi
4.1 Genel Şartlar
4.2 Dokümantasyon Şartları
4.2.1 Genel
4.2.2 Kalite
4.2.3 Doküman Kontrolü
5. Yönetimin Sorumluluğu
5.1 Yönetimin taahhüdü
5.2 Gıda güvenliği politikası
5.3 Gıda güvenlik yönetimi sisteminin planlanması
5.4 Sorumluluk ve yetki
5.5 Gıda güvenliği lideri
5.6 İletişim
5.6.1 Dış iletişim
5.6.2 İç iletişim
5.7 Acil durumlara hazırlıklı olma ve cevap verme
5.8 Yönetimin gözden geçirmesi
5.8.1 Genel
5.8.2 Gözden geçirme girdileri
5.8.3 Gözden geçirme çıktıları
6. Kaynak Yönetimi
6.1 Kaynakların Temini
6.2 İnsan Kaynakları
6.2.1 Genel
6.2.2 Yetkinlik, Bilinç ve Eğitim
6.3 Altyapı
6.4 İş ortamı
7.Güvenli ürünlerin planlanması ve gerçekleştirilmesi
7.1 Genel
7.2 Önşart programlar (PRPs)
7.2.1 Genel
7.2.2 PRPs
7.2.3 Operasyonel önkoşul Programları
7.3 Tehlike Analizini Gerçekleştirmek için Ön Basamaklar
7.3.1 Genel
7.3.2 Gıda Güvenliği Takımı
7.3.3 Ürün Özellikleri
7.3.3.1 Çiğ materyaller, ingredientlerve ürüne temas eden materyaller
7.3.3.2 Son ürünlerin özellikleri
7.3.4 Amaçlanan Kullanım
7.3.5 Akış şemaları, proses basamakları ve kontrol tedbirleri
7.3.5.1 Akış şemaları
7.3.5.2 Proses basamaklar ve kontrol tedbirlerinin tanımlanması
7.4 Tehlike analizi
7.4.1 Genel
7.4.2 Tehlikelerin tespiti ve kabul edilebilir seviyelerin belirlenmesi
7.4.3 Tehlikelerin değerlendirilmesi
7.4.4 Kontrol tedbirlerinin seçimi ve değerlendirilmesi
7.5 OperasyonelÖnkoşul Programlarının (PRPs) Oluşturulması
7.6 HACCP PlanınınOluşturulması
7.6.1 HACCP planı
7.6.2 Kritik kontrol noktasının belirlenmesi
7.6.3 Kritik kontrol noktaları için kritik limitlerin belirlenmesi
7.6.4 Kritik kontrol noktalarının izlenmesi için sistem
7.6.5 İzleme sonuçları kritik limitleri aştığında gerçekleştirilecek faaliyetler
7.7 Önkoşul programları ve HACCP planını belirten dokümanların ve ön bilgilerin güncellenmesi
7.8 Doğrulamanın planlanması
7.9 İzlenebilirlik sistemi
7.10 Uygunsuzluğun kontrolü
7.10.1 Düzeltmeler
7.10.2 Düzeltici faaliyetler
7.10.3 Olası güvenli olmayan ürünlerin ele alınması
7.10.3.1 Genel
7.10.3.2 Teslim için Değerlendirme
7.10.3.3 Uygunsuz ürünlerin elden çıkarılması
7.10.4 Geri Çekme
8. Geçerlilik, doğrulama ve GGYS’niniyileştirilmesi
8.1 Genel
8.2 Kontrol tedbiri kombinasyonlarının geçerliliği
8.3 İzleme ve Ölçmenin Kontrolü
8.4 GGYS doğrulama
8.4.1 İç denetim
8.4.2 Ayrı ayrı proseslerin doğrulama sonuçlarının değerlendirilmesi
8.4.3 Doğrulama aktivitelerinin sonuçlarının analizi
8.5 İyileştirme
8.5.1 sürekli iyileştirme
8.5.2 GGYS’yi güncelleme
 

ISO Sistem

Eğitim
Sample image

Eğitim listemizde olmayan eğitim taleplerinizi email veya telefon ile bize iletiniz.

GözetimSample image

Bağımsız ve tarafsız gözetim, denetim ve raporlama hizmetlerimiz ticarette alıcı ve satıcılara büyük fayda ve kolaylıklar sağlamaktadır.

DanışmaSample image

Tüm hizmetlerimiz için ücretsiz bilgi alma, ücretsiz teklif hazırlama hizmetimizden yararlanınız.